A
31. tammikuuta 2019 8.00

Ensimmäinen kuukausi ja osallistaminen

Nyt, näillä hetkillä, ensimmäinen kuukausi Punkalaitumen kunnanjohtajana on tullut taputeltua. Kierros toimipisteissä on vielä kesken ja kehityskeskustelut ovat alkuvaiheessa. Johtoryhmätyöskentelyä on jo hitusen korjattu avoimemmaksi ja keskustelevammaksi.

Kunnanhallitus, elinvoimapoliittinen työryhmä ja Tule Kotiin – hankkeen hankeryhmä ovat kokoontuneet ja viime vuonna keskeneräiseksi jäänyt elinvoimaohjelma on valmistumassa. Toimielimien ilmapiiri on ollut avoin ja innokas, keinoja kuntalaisten osallistamiseksi kunnan kehittämiseen pohditaan. Kun asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua kunnan kehittämiseen, laajemminkin kuin vaalien kautta, syntyy yleensä paljon hyvää jopa parempaa mitä kunta yksin pystyisi saavuttamaan.

Kanssakäyminen kuntalaisten kanssa ja tietoinen kuntalaisten osallistaminen auttaa meitä kunnan päättäjiä kääntämään megatrendin kasvukeskuksiin muutosta toisin päin. Meidän elinvoimamme rakentuu tämän hetken negatrendistä eli maallemuutosta ja maalla viihtymisestä.

Jälkiteollinen artistiyhteiskunta

Työelämä ja palvelurakenteet ovat erittäin suuren muutospaineen alla. Rakenteet muuttuvat, jopa rytisten, työelämä muuttuu erilaiseksi, rajattomaksi. Osa työstämme on automatisoitunut, digitalisoitunut ja ammatteja on jopa kokonaan hävinnyt. Teollinen vallankumous, joka alkoi jo yli sata vuotta sitten, jatkuu edelleen. Se osa työstä, joka vaatii ihmisyyttä, ongelman ratkaisukykyä, empatiaa, luovuutta, tunneälyä ja ns. "hoksnokkaa" ei tule kuitenkaan milloinkaan katoamaan. Käsityöläisyyskin on taas teollistumisen negatrendinä nostamassa arvostustaan ja käsityöläisyyden käsitekin on laajentunut.

Olemme huomaamattamme kehittyneet jälkiteolliseksi artistiyhteiskunnaksi. En tarkoita sitä, että jokainen meistä nappaa soittimen nurkasta ja alkaa viihdyttämään, lähinnä itseään, vaan jokaisella on mahdollisuus kehittyä oman elämänsä artistiksi. Artisti tykkää työstään ja toimii yhteisönsä innostavana moottorina. Artisti voi olla hoitaja, putkimies, verhoilija, kunnanjohtaja, käsityöläinen, puuseppä, kirkkoherra. Yhden artistisuus perustuu esillä olemiseen ja toisen juttu on taas auttaminen, hoivaaminen ja opettaminen.

Punkalaitumelaisuus brändiksi

Punkalaidun itsenäisenä ja itsepäisenä kuntana on ihmisen kokoinen yhteisö. Toimeentulon perustana meillä on vankka elintarviketuotanto, pienteollisuus ja yrittäjyys. Olemme oikeastaan Punkalaitumella loikanneet agraariyhteiskunnasta suoraan artistiyhteiskunnaksi, ei millään pahalla.

Harva asutus ja maaseudun rauhan seesteisyys antaa ihmisille tilaisuuden levätä ja henkisesti eheytyä. Punkalaitumella on loistava mahdollisuus vastaanottaa uusia kuntalaisia ja kaksoiskuntalaisia. Kaksoiskuntalaisuus toimii siten, että toisessa kodissa eletään hektisesti ja toiseen kotiin tullaan leppoistamaan elämää ja osallistumaan maaseudun meininkiin, täältä löytyy kyllä hektisyyttäkin.

Yhdeksi tavoitteeksi itselleni olen asettanut punkalaitumelaisuuden brändäämisen. Helppo rasti, kun tuote on jo olemassa ja hyväksi havaittu. Punkalaitumelaisuus on jotakin enemmän kuin maalaisuus ja jotakin paljon fiksumpaa kuin kaupunkilaisuus. Punkalaidun paikkakuntana herättää lämpimiä ajatuksia, tunteen jostakin joka ei petä, eikä jätä.

Punkalaitumella on helppo elää, yrittää, kasvaa ja kehittyä turvallisissa olosuhteissa oman elämänsä artistiksi. Punkalaitumelaisuus on mielentila, joka on saavutettavissa ja ihmisten ulottuvilla.

Punkalaitumella 31.1.2019 Tuija Ojala, kunnanjohtaja