A

Kunnanhallituksen päätökset 06.03.2017

06.03.2017

28     Kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta
         Vaalilautakunta: Antti Levomäki, Jouko Mäkelä jäsen, Sirkka-Liisa Tanski varajäsen
         Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Karppanen ja varapuheenjohtajaksi Pauli Syrjälä
         Vaalitoimikunta: Hilkka Välläri jäsen, Sirpa Sillanpää varajäsen

29     Kuntalais- ja valtuustoaloitteet v. 2016
         - esityksen mukaisesti

30     Hankkeen käynnistäminen / Maahanmuuttajat ja ikäihmiset
         - esityksen mukaisesti

31     Sivutoimi-ilmoitus / kunnanjohtaja Jyrki Moilanen
         - esityksen mukaisesti

32     Kunnantalon sulkeminen vuonna 2017
         - esityksen mukaisesti

33     Vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelmat
         - esityksen mukaisesti

34     Hallintokuntien pöytäkirjat
         - esityksen mukaisesti

35     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

36     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

37     Keskusvaalilautakunnan varajäsenien valitseminen
         - Pirita Eskola ja Arto Asa

 

Takaisin