A

Kunnanhallituksen päätökset 20.03.2017

20.03.2017

38     Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun osallistuminen / lausunto kokeilulaista ja yhteistyösopimukset
         - esityksen mukaisesti

39     Lausunto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n Punkalaitumen Jäteaseman ympäristölupahakemuksesta
         - esityksen mukaisesti

40     Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon järjestäminen
         - esityksen mukaisesti
         - varajäseneksi valittiin kunnanjohtaja Jyrki Moilanen

41     Kunnanvaltuuston 27.02.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
         - esityksen mukaisesti

42     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

43     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

44     Suunnittelutarveratkaisu biokaasulaitoksen rakentamiseen / Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy
         - päätettiin myöntää suunnittelutarveratkaisu

45     Bioenergiayhtiön perustaminen
         - kunta ei osallistu esitettyyn osakeantiin

Takaisin