A

Kunnanhallituksen päätökset 08.05.2017

08.05.2017

59     Valtuustokauden 2013 - 2016 hyvinvointikertomus asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista
         - esityksen mukaisesti

60     Sivistystoimen virkanimikkeiden muuttaminen
         - esityksen mukaisesti

61     Hallintosäännön hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

62     Palveluneuvojan määräaikaisen viran perustaminen
         - esityksen mukaisesti
         Asian selostusosassa esitettyihin perusteluihin muutos:
Esittelijä antoi lisäselvityksen selostusosassa esitettyihin viran perustamisen perusteisiin. Työvoima- ja yrityspalvelukokeiluun liittyvät tehtävät edellyttävät virkavastuuta, joten virka perustetaan näitä tehtäviä varten. Muiden tehtävien osalta niiden hoitaminen sovitaan erikseen.


63     SASKY koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
         - esityksen mukaisesti

64     Kunnantalon sulkeminen 26.5.2017
         - esityksen mukaisesti

65     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

66     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin