A

Kunnanhallituksen päätökset 10.6.2019

10.06.2019

79     Kunnanhallituksen kokoukset ajalla 1.6.2019 - 31.5.2021
         - esityksen mukaisesti

80     Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen ajalla 1.6.2019 - 31.5.2021
         - esityksen mukaisesti

81     Sarastia oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

82     Henkilöstöjaoston jäsenten valinta ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
         - pj. Sirkka Madekivi, varalla Antti Peltomäki
         - vpj. Ari Prihti, varalla Sami Uutto
         - jäsen Terttu Routsi, varalla Marja Wakkala

83     Kunnanhallituksen luottamushenkilövalinnat ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
       

84     Kunnanhallituksen edustajien valinta muihin toimielimiin 1.6.2019 - 31.5.2021
         - kasvatus- ja opetuslautakunta - Marja Wakkala
         - hyvinvointilautakunta - Sanna Salioja
         - tekninen lautakunta - Antti Peltomäki
         - rakennusvalvontajaosto - Ari Prihti

85     Konserniohjaus / Osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten valinta
        

86     Teknisen johtajan viran haettavaksi julistaminen
         - esityksen mukaisesti

87     Uuden yhteiskoulu-lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutos
         - esityksen mukaisesti

88     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

89     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin