A

Kunnanhallituksen päätökset 07.05.2018

07.05.2018

68     Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavan muutosehdotus
         - esityksen mukaisesti

69     Hallintokuntien pöytäkirjat
         - esityksen mukaisesti

70     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

71     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

72     Etuosto-oikeuden käyttäminen / Lempi Pourun kuolinpesä
         - esityksen mukaisesti

73     Lisämäärärahan myöntäminen investointeihin / maa-alueen hankinta
         - esityksen mukaisesti

74     Sopimus ateriapalveluiden myynnistä / Med Group Oy
         - esityksen mukaisesti

75     Poikkeamislupahakemus / Jokela, Vehkajärvi
         - esityksen mukaisesti

Takaisin