A

Kunnanhallituksen päätökset 21.05.2018

21.05.2018

76     Tarjous maa-alueen myymisestä / Eeva Kosonen
         - esityksen mukaisesti

77     Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen / Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
         - esityksen mukaisesti

78     Haukankosken hallintorakennuksen myyminen
         - esityksen mukaisesti

79     Tarjous osakkuudesta Tuomi Logistiikka Oy:stä
         - esityksen mukaisesti

80     Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 14.6.2018 edustajan ja varaedustajan valinta
         - Tapani Murtoo, varsinainen edustaja ja Kari Lehtinen, varaedustaja

81     Hallintokuntien pöytäkirjat
         - esityksen mukaisesti

82     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

83     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin