A

Kunnanvaltuuston päätökset 18.06.2018

18.06.2018

  8     Punkalaitumen ja Sastamalan päivitetty ravitsemussuunnitelma
         - esityksen mukaisesti

  9     Lisämäärärahan myöntäminen investointeihin / Maa-alueen hankinta
         - esityksen mukaisesti - äänin 11 - 10

10     Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
         - esityksen mukaisesti

11     Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomus
         - esityksen mukaisesti
 
12     Henkilöstöraportti v. 2017
         - esityksen mukaisesti

13     Talouden tasapainotusohjelma hyväksyminen
         - asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi - äänin 10 - 11

14     Elinvoimaohjelman hyväksyminen
         - asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi - äänin 3 - 18

15     Hyvinvointikertomus ja hyvinvointiohjelman hyväksyminen vuosille 2018 - 2021
         - esityksen mukaisesti

Takaisin