A

Kunnanhallituksen päätökset 24.9.2018

24.09.2018

135     Kunnanjohtajan viran täyttäminen            
          Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
           - valtuusto valitsee kunnanjohtajaksi Jussi Teittisen sekä varalle Tuija Ojalan,
           - kunnanjohtajan virka täytetään neljän kuukauden koeajalla ja
           - kunnanjohtajan virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä
             hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 
136     Marika Kivistön irtisanoutuminen palvelusihteerin virasta           
           - esityksen mukaisesti

137     Palvelusihteerin viran julistaminen haettavaksi           
           - esityksen mukaisesti

138    Etuosto-oikeutta koskevan päätöksen peruuttaminen / Lempi Pourun kuolinpesä
          - Kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen

 

Takaisin