A

Kunnanhallituksen päätökset 29.10.2018

29.10.2018

149     Lisämäärärahan myöntäminen v. 2018 talousarvioon
           - esityksen mukaisesti

150     Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2018
           - esityksen mukaisesti

151     Palvelusihteerin valitseminen
           - palvelusihteeriksi valittiin Satu Karinen ja hänen kieltäytymisensä varalle Petra Ylä-Jarkko

152     Koulukuljetusopimusten optiovuosien käyttäminen
           - esityksen mukaisesti

153     Avustus Oriniemenjoen kunnostukseen / Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura ry
           - esityksen mukaisesti

154     Osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Pirkanmaalla v. 2019
           - esityksen mukaisesti

155     Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen jäsenten valinta
           - varsinaiset jäsenet: Harri Lumme, Martti Mölsä, Outi Uusi-Kouvo, Merja Pulakka ja uusi valittava kunnanrakennusmestari
           - varajäsenet: Marja Wakkala ja Ville Seppä

156     Oppilasesitykset Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille
           - Timo Karunen ja Harri Lumme

157     Punkalaidun-mitalien myöntäminen
           - esityksen mukaisesti

158     Ilmoitusasiat
           - esityksen mukaisesti

159     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
           - esityksen mukaisesti

Takaisin