A

Rakennusvalvonnan ajankohtaiset tiedotteet

Tästä linkistä pääset tutustumaan jätevesineuvonnan mainokseen

______________________________________

Pitäisikö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

Ohje toimeenpanoon 2019 3.0


Jätevesiasioissa sinua neuvoo:

Projektiasiantuntija Laura Virtanen,

050 476 3500, laura.virtanen@kvvy.fi,

 

Jätevesineuvonnan sivut:

www.kvvy.fi/jatevesi

____________________________________

Puutteelisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa (Pirkanmaa)

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä.

Lisää asiasta pääset lukemaan alla olevan linkin kautta.

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet

____________________________________

Ympäristöministeriöltä asetukset vesi- ja viemärilaitteistoja
koskevista tuotevaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Lisätietoja tästä linkistä

____________________________________

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista

Noudatamme toiminta-alueellamme rakennusvalvontojen välillä yhteisesti sovittuja tulkintoja suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista. Hankkeen vaativuusluokan edellyttämä pätevyys arvioidaan oheisten tulkintakorttien mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että pääsuunnittelijan vaativuusluokka määräytyy hankkeen vaativimman erityissuunnitelman mukaisesti.

Kvv-työnjohtajahyväksynnät

Rakennesuunnittelijan hyväksynnät

Vastaavan työnjohtajan hyväksynnät

Vastaavan työnjohtajan hyväksynnät

____________________________________

Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Lisätietoja tästä linkistä

____________________________________ 

Laajarunkoisten hallien turvallisuus

Muistutamme kiinteistön omistajia uudelleen siitä, että suurten rakennusten omistajat velvoitettiin Lailla laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300 / 2015) teettämään keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuusarvio tapauksesta riippuen joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä.  

Selvitys on pyydettäessä esitettävä viranomaisille eikä sitä toimiteta rakennusvalvontaan. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat lain piiriin.

Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi sivuilta www.finlex.fi  tai  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300