A

Rakennusvalvonnan tiedotteet

RAKENNUSVALVONNAN TIEDOTE

 

Rakennustarkastaja ei ole paikalla torstaina 12.10.2017.

Voit hoitaa asian puhelimitse klo 13 ->,

Raija Rintala puh. 050 340 7380.

 

********************************

 

TIEDOTE LAAJARUNKOISTEN HALLIEN OMISTAJILLE

 Rakennusvalvonta muistuttaa suuren rakennuksen omistajaa rakennukseensa kohdistuvasta tarkastusvelvoitteesta. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015.
Ison hallimaisen rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että pätevä asiantuntija arvioi keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden. Määräajat rakennustyypeittäin ovat 1.4.2017 ja 1.4.2019.

Tarkastusraporttia ei toimiteta rakennusvalvontaan, mutta se on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.

Velvoitteesta on aiemmin muistutettu lehti-ilmoituksilla maaliskuussa 2015. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300