A

Rakennusvalvonnan tiedotteet

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

 

Ympäristöministeriön ajankohtaiset tiedotteet

https://ym.fi/ajankohtaista

 

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista

Noudatamme toiminta-alueellamme rakennusvalvontojen välillä yhteisesti sovittuja tulkintoja suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyysvaatimuksista. Hankkeen vaativuusluokan edellyttämä pätevyys arvioidaan oheisten tulkintakorttien mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että pääsuunnittelijan vaativuusluokka määräytyy hankkeen vaativimman erityissuunnitelman mukaisesti.

Kvv-työnjohtajahyväksynnät

Rakennesuunnittelijan hyväksynnät

Vastaavan työnjohtajan hyväksynnät

Vastaavan työnjohtajan hyväksynnät

 

Laajarunkoisten hallien turvallisuus

Muistutamme kiinteistön omistajia uudelleen siitä, että suurten rakennusten omistajat velvoitettiin Lailla laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300 / 2015) teettämään keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuusarvio tapauksesta riippuen joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä.  

Selvitys on pyydettäessä esitettävä viranomaisille eikä sitä toimiteta rakennusvalvontaan. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat lain piiriin.

Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi sivuilta www.finlex.fi  tai  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300