A

Rakennusvalvonnan tiedotteet

RAKENNUSVALVONNAN KESÄTIEDOTE

Rakennusvalvonta on suljettuna perjantaina 9.6.2017 sekä kunnanviraston sulkuaikana 3.7.–30.7.2017. Tänä aikana ei suoriteta katselmuksia eikä käsitellä lupahakemuksia.

Asiakkaita pyydetään suunnittelemaan hankkeitaan ennakoivasti ja toimittamaan lupahakemukset ja tilaamaan katselmukset hyvissä ajoin ennen sulkuajan alkua.

Lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, kun kaikki tarvittavat liitteet ja rakennuspiirustusohjeiden mukaiset pääpiirustukset on toimitettu rakennusvalvontaan.

Viimeistään 26.5.2017 tulleet hakemukset pyritään käsittelemään ennen sulkuaikaa. Niissä hankkeissa, jotka edellyttävät lausuntoja muilta viranomaisilta tai lautakuntakäsittelyä, on varauduttava tätä pidempään käsittelyaikaan.

Rakennusvalvontatoimisto Sastamalassa on kiinni 10.7.–30.7.2017. Sulkuaikana päivystää Merja Juntunen, merja.juntunen@sastamala.fi , puh. 040 826 8417. Hänen kauttaan voi tilata lupapäätöksissä edellytetyt sijainnin merkinnät.

********************************

 

TIEDOTE LAAJARUNKOISTEN HALLIEN OMISTAJILLE

 Rakennusvalvonta muistuttaa suuren rakennuksen omistajaa rakennukseensa kohdistuvasta tarkastusvelvoitteesta. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015.
Ison hallimaisen rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että pätevä asiantuntija arvioi keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden. Määräajat rakennustyypeittäin ovat 1.4.2017 ja 1.4.2019.

Tarkastusraporttia ei toimiteta rakennusvalvontaan, mutta se on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.

Velvoitteesta on aiemmin muistutettu lehti-ilmoituksilla maaliskuussa 2015. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300