A

Yksityistiet

Punkalaitumella toimii tietoimitusjaosto, jossa voidaan perustaa tielle tiekunta, mikäli tiehen kohdistuu jo ennestään laillinen tieoikeus eli rasite. Kokonaan uusien teiden perustamiset käsitellään Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa.

Tietoimitusjaostossa käsitellään myös yksityisteiden riita-asioita ja tiekuntien vuosikokousten päätöksistä tehtyjä valituksia. Tietoimitusjaoston esittelijänä toimii Sastamalan katurakennusmestari Jouni Kankaanpää.

Yksityistieavustukset

Punkalaitumen kunta avustaa yksityisteitä niiden kunnossapidossa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kaikkiaan Punkalaitumella on kunnossapitoavustusta saavia yksityisteitä noin 240 km.

Yksityistiet on jaettu neljään luokkaan niiden käytön mukaisesti ja luokan mukaan määräytyy kunnossapitoavustuksen suuruus. Avustusta voivat saada kaikki tiekunnalliset tiet, joilla on vakituista asutusta sekä ns. järjestäytymättömät tiet, jotka toimivat vakituisen asutuksen pääsytienä yli 300 metrin matkalla. Avustussummaa määriteltäessä otetaan lisäksi aina huomioon yksityistien 20 prosentin omavastuu kustannuksista.

Kunnossapitoavustusta haetaan vuosittain Punkalaitumen kunnan tekniseltä lautakunnalta. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan kunnan nettisivuilla, ilmoitustaululla ja paikallisessa sanomalehdessä. Hakuaika päättyy huhtikuun lopussa. Avustushakemuksia saa kunnan nettisivuilta sekä kunnantalolta. Tiedossa oleville avustettaville yksityisteille lähetetään avustushakemukset postitse.

Kunta avustaa yksityisteitä myös perusparannushankkeissa. Avustusta hankkeeseen voi saada yksityistie, jolle on perustettu tiekunta. Kunnan avustus on 15 – 60 prosenttia hankkeen toteutuneista kustannuksista. Perusparannushankkeisiin on haettava myös valtion perusparannusavustusta, mikäli edellytykset avustukselle ovat olemassa. Perusparannusavustusta haetaan hankkeen aloittamista edeltävänä vuonna eli esimerkiksi vuonna 2019 toteutettavaksi suunniteltuun hankkeeseen haetaan avustusta vuonna 2018. Perushankkeiden avustushakemukset toimitetaan vuosittain kunnan tekniselle lautakunnalle elokuun loppuun mennessä.

Tarkempia tietoja yksityisteiden avustuksista antaa työpäällikkö Osmo Hongisto puh. 040 643 3456 tai s-posti osmo.hongisto@punkalaidun.fi 

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakeminen vuonna 2018 ja perusparannusavustusten hakeminen: Kirje yksityisteille 2018

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2018: Liite 1 Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2018