A

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019 ja tietojen toimittaminen Maanmittauslaitokselle ja Digiroadiin

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Laki kokonaisuudessaa löytyy seuraavan linkin alta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

 

Laki velvoittaa yksityistiekuntia toimittamaan tiekuntaa koskevat ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä liikenteen ohjausta koskevat tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tetojärjestelmään Digiroadiin. Lisätietoja aiheesta löytyy seuraavista linkeistä: 

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/palvelut/ilmoita-paatokset-ja-yhteystiedot 

https://vayla.fi/yksityistiet

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/