A

Varahoito

Perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalain piiriin 1.8.2011 alkaen. Perhepäivähoitajat tekevät keskimäärin 40 tunnin työviikkoa. Hoitajien työajassa noudatetaan 4 kuukauden tasoittumisjaksoa, jonka aikana työaikaa tasataan työntasausvapaina. Hoitajien tasausvapaiden, vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana lasten varahoito on pääsääntöisesti varahoitoyksikkö Variksessa osoitteessa Riissuontie 10 as 2. Variksessa työskentelee kolme perhepäivähoitajaa.

Koska Varikseen tilataan ruoka Pakarin keittiöltä, tulee vanhempien ilmoittaa tuleeko lapsi varahoitoon edellisen viikon puoliväliin mennessä. Äkillisissä tapauksissa, kuten perhepäivähoitajan sairaustapauksissa, lapsen voi tuoda varahoitoon ennalta ilmoittamatta. Suotavaa olisi kuitenkin esimerkiksi soittaa tulosta etukäteen, jotta hoitohenkilökunta osaa varautua tarvittavaan hoitoaikaan ja ruokiin.

Perhepäivähoitajan tasoitusvapaita ei pääsääntöisesti hyvitetä päivähoitomaksuissa, koska varahoito on järjestetty. Mikäli vanhemmat ovat kuitenkin sitoutuneet hoitamaan itse kaiken hoitajien tasoitusvapaiden varahoidon, ja siitä on etukäteen hoitosopimuksessa sovittu, ei maksua näiltä päiviltä peritä. Perhepäivähoitajien vuosiloma-ajat hyvitetään hoitomaksuissa, mikäli varahoitoa ei ole tarvinnut järjestää.