A

Työllisyyskokeilu

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu toteutetaan Pirkanmaalla kymmenessä kunnassa 1.8.2017–31.12.2018. Kokeilussa haetaan vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja työllisyydenhoitoon. Tavoitteena on vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Kokeilulla valmistaudutaan vuoteen 2020, jolloin työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä maakunnille.

http://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyskokeilu.html