A

Alla listattuna linkit kunnanhallituksen tekemiin päätöksiin uuden koulurakennuksen osalta

Yhteiskoulu-lukion KVR-urakan hankinnasta päättäminen
Khall 37.11.2017 § 173

Yhteiskoulu-lukion KVR-urakkaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen
Khall 26.6.2017 § 104

Lisämäärärahan myöntäminen Yhteiskoulu-lukion uudisrakennukselle
Kvalt 5.6.2017 § 28