A

Toiminta-avustukset 2020

Kunnanhallitus päätti lahjoitusrahastojen käytöstä Khall 17.02.2020 §3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan hyvinvointilautakunnan päättämillä kriteereillä myöntää järjestöille 7000 € vuonna 2020.

Avustusten hakuaika on 2.3. - 27.3.2020
sekä 3.8. - 28.8.2019 (mikäli avustusmäärärahoja on jäänyt jäljelle).

Avustusten jaossa etusijalla on

  • järjestöjen yhteistyönä suunnittelema ja toteuttama toiminta
  • kuntalaisia osallistava ja säännöllisesti järjestettävä toiminta
  • kuntalaiset tavoittava ja tavaksi juurtuva toiminta
  • käytännössä toteuttamiskelpoiset ja realistisesti budjetoidut suunnitelmat

Avustuksia myönnetään liikunnan ja kulttuurin keinoin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin, lisäksi avustuksia myönnetään nuorille suunnattuun toimintaan. Avustuksia ei myönnetä järjestöjen perustehtävän hoitamiseen.

Avustushakemukset voidaan tehdä oheisella sähköisellä lomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käytön tavoitteet, käytännön toimenpiteet sekä kustannuslaskelma ja verokanta. Hakemuksen liitteenä toimitetaan yhdistyksen vuoden toimintasuunnitelma. Avustuksen saanut yhteisö toimittaa tilikauden lopuksi tiliselvityksen ja vapaamuotoisen raportin avustuksen käytöstä. Punkalaitumen kunnalla on halutessaan oikeus tarkistaa yhdistyksen kirjanpito. Tarvittaessa avustuksen saanut yhdistys on velvollinen tilastoimaan esim. osallistujamääriä. Lautakunta päättää tarvittaessa avustuksen takaisinperinnästä, jos avustusta ei ole käytetty hakuehtojen mukaisesti. Avustuksien myöntämisestä päätöksen tekee hyvinvointijohtaja.

Hakukelpoinen on rekisteröity yhdistys tai yhteisö, joka sekä käyttää avustuksen Punkalaitumen alueella että Punkalaitumen alueen väestön hyväksi.

Lisätiedot: vs. hyvinvointijohtaja Tuomo Kallio puh. 040 138 2312