A

TOIMINTA-AVUSTUKSET 2018

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustukset Punkalaitumella toimiville yleishyödyllisille seuroille, yhdistyksille ja nuorisoryhmille on haettavissa. 

 

Vapaamuotoiset avustushakemukset on toimitettava osoitteeseen kunta@punkalaidun.fi tai os. Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun 31.8.2018 mennessä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

 

Lisätietoja antaa puhelimetse Tiina Mäkiranta 040 138 2312

(liikunta ja nuoriso) ja Jari Hjelm 040 050 6814 (kulttuuri).

 
 

TOIMINTA-AVUSTUKSISTA TARKEMMIN  

Avustusjärjestelmän tavoitteena on tuoda hyvinvointityöhön vaikuttavuutta ja toteuttaa osaltaan kunnan perustehtävää, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös kolmannen sektorin välityksellä.

Tavoitteena on väestön hyvinvointierojen kaventaminen, yhdistystoiminta tavoittaa henkilöitä, joita kunnan sivistystoimen palvelut eivät muuten tavoita.

Tämä on toiminnan vaikuttavuuden kannalta merkityksellistä. Tukemalla yhdistyksissä tapahtuvaa toimintaa tavoitetaan kuntalaisia paremmin ja siten myös hyvinvointityö on vaikuttavampaa.

 

Liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuriavustusten hakuajoiksi on määritelty vuodelle 2018 seuraavat ajankohdat; 8.1.2018 – 15.2.2018, 1.8-31.8.2018 (mikäli avustusmäärärahoja on jäänyt jäljelle).

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen kunta@punkalaidun.fi tai paperisena kunnantalon neuvontaan määräaikaan mennessä. 

 

Kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja myöntävät avustukset hyvinvointilautakunnan hyväksymien avustuskriteerien mukaisesti.

-          Avustus myönnetään toimintaan, joka tukee kunnan asettamia tavoitteita (avustusta ei myönnetä yhdistysten ns. perustoimintaan).

-          Avustus myönnetään yleishyödylliseen toimintaan.

-          Avustuksella toteutettua toimintaa ei voi rajata yhdistyksen jäseniin.

-          Avustusta ei voi käyttää taloudellisen edun tavoittelemiseksi.

-          Avustusta ei voi hakea takautuvasti.

 

Avustushakemukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käytön tavoitteet, käytännön toimenpiteet sekä kustannuslaskelma ja verokanta.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan yhdistyksen vuoden toimintasuunnitelma. Avustuksen saanut yhteisö toimittaa tilikauden lopuksi tiliselvityksen ja vapaamuotoisen raportin myönnetyn avustuksen käytöstä.

Punkalaitumen kunnalla on halutessaan oikeus tarkistaa yhdistyksen kirjanpito. Tarvittaessa avustuksen saanut yhdistys on velvollinen tilastoimaan esim. osallistujamääriä.

Hyvinvointilautakunta voi päättää avustuksen takaisinperinnästä, jos avustusta ei ole käytettyhakuehtojen mukaisesti. Yhdistys voi hakea avustusta sekä liikunta-, nuoriso-, että kulttuuritoimintaan.

 

Avustusten jaossa etusijalla on:

-  järjestöjen yhteistyönä organisoima toiminta

- osallistava ja toistuva toiminta (vs. kertaluonteinen)

- kestävä ja vaikuttava toiminta (tavoittaa kuntalaisia, tulee tavaksi)

- käytännössä toteuttamiskelpoiset ja realistisesti budjetoidut suunnitelmat

 

Toiminta-avustusten lisäksi yhdistyksille tarjotaan tiloja käyttöön maksutta ja sekä mahdollisia helpotuksia kiinteistöveroon.

Vuonna 2018 ei jaeta erikseen kunnanhallituksen alaisia yhdistysavustuksia.