A

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden toiminnassa muodostuvien henkilörekisterien rekisteriselosteet löytyvät
Maaseutuviraston sivuilta:http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tietopalvelut/Sivut/Rekisteriselosteet.aspx