A

Punkalaitumen perhepalveluverkosto

Perhepalveluverkostolla tarkoitetaan kaikkia lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä tahoja ja heidän työntekijöitään.
Punkalaitumen perhepalveluverkoston päämääränä on asukkaiden elämänhallinnan vahvistaminen ja palvelujen helppo saatavuus oikea-aikaisesti.
Osa punkalaitumelaisille perheille suunnatuista palveluista on Pirkanmaan hyvinvointialueen tuottamia ja palvelupaikkojen fyysinen sijainti voi olla Sastamalassa.

Olemme koonneet oheisille sivuille eri tahot, jotka kuntamme asukkaille palveluita ja toimintaa tarjoavat.

 Kuvat perhep.