A

Sosiaalipalvelut

Tekstissä olevista linkeistä pääset palveluntarjoajien sivuille

Matalan kynnyksen palvelut:

Perheohjaus on lyhytkestoista ja ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua. Perheohjaajat tekevät luottamuksellista työtä pääsääntöisesti perheiden kotona.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua lapsiperheille. Asiakkaita voivat olla pääsääntöisesti perheet, joissa on alle 10-vuotiaita lapsia. Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista, tilapäistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheille erilaisissa tilanteissa, kun perhettä kohtaa akuutti elämän kriisi. Näitä voivat olla esimerkiksi vanhemman sairastuminen, sairaalassaolo, loukkaantuminen, masennus, uupuminen tai muu vaikea elämäntilanne.

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus. Sosiaaliohjaaja auttaa, ohjaa, tukee ja kuuntelee eri elämäntilanteiden muutoksissa, olivatpa ne pieniä tai isoja. Sosiaaliohjaajaan voivat ottaa yhteyttä kaikki perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.  Sosiaaliohjaajan kanssa voi työskennellä ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Perheneuvola tarjoaa perheneuvontaa ja perheohjausta. Perheneuvolasta voit saada apua mm. seuraavissa tilanteissa:olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä; koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen; lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa; parisuhteessa tai perheenjäsenten välillä on ristiriitoja; perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia; perheessä harkitaan avioeroa tai on jo koettu avioero ja lasten asiat mietityttävät.

Lastenvalvoja hoitaa isyyden tunnustamiseen liittyvät asiat, avio- ja avoerotilanteissa lapsen huolto- ja tapaamisoikeuksista sopimiseen ja elatusapuun liittyvät asiat.

Perheasioiden sovittelu on sastamalalaisille ja punkalaitumelaisille vanhemmille tarjolla oleva palvelu. Sovittelussa keskustellaan, miten parhaiten jatkaa vanhemmuutta keskinäisessä yhteistyössä, vaikka parisuhde on päättynyt.

Tukihenkilö ja -perhetoiminta. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää tukihenkilö- tai perhe. Tukihenkilön- tai perheen tarkoitus on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä. Palvelun saaminen ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Palvelujen piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti. Perheestä tehdään palvelutarpeen arviointi perheen elämäntilanteen mukaan.

Etsivä nuorisotyö. Viranomaiset ovat velvollisia ilmoittamaan alle 25-vuotiaan nuoren tiedot etsivään nuorisotyöhön kun nuori keskeyttää 2. asteen opinnot, varusmiespalveluksen tai muuten kokevat huolta nuoren tilanteesta. Etsivä nuorisotyö lähtee nuoren tarpeista ja toiveista, tavoitteena on motivoida ja kannustaa nuorta etsimään ja löytämään oma paikkansa opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

 

Muut palvelut:

Lastensuojelu auttaa lapsia, joiden oma käytös tai lapsen/perheen olosuhteet uhkaavat vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen, eivätkä lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalihuollon mukaiset palvelut ole riittävä tuki.

Perhetyö. Perhetyötä ja lastensuojelun tehostettua perhetyötä sekä lastensuojelun lapsiperheiden kotipalvelua voi saada, kun se katsotaan perheen tilanteeseen sopivaksi palveluksi ja siitä sovitaan yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lastensuojelun palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kehitysvammahuolto, kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta. Erityishuollolla pyritään edistämään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, omintakeista toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvaamaan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito.

Vammaispalvelut

Omaishoidontuki