A

Terveyspalvelut

Tekstissä olevista linkeistä pääset palveluntarjoajien sivuille

Neuvolapalvelut, linkki Sotesin sivuille, joista löytyy neuvoloiden yhteystiedot ja toimintaohjeet.

Perheneuvola, perheneuvola tarjoaa perheneuvontaa ja perheohjausta. Perheneuvolasta voit saada apua mm. seuraavissa tilanteissa:olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä; koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen; lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa; parisuhteessa tai perheenjäsenten välillä on ristiriitoja; perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia; perheessä harkitaan avioeroa tai on jo koettu avioero ja lasten asiat mietityttävät.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kouluterveydenhoitajan yhteystiedot ja paikallaoloajat kouluittain täältä.

Terveyskeskus ja suun terveydenhoito.

Kuntoutuspalvelut, kuntoutuspalveluiden tarkoituksena on edistää henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa sairauden tai vamman aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Mielipiste, mielipisteeseen voi tulla ilman lähetettä, omalla yhteydenotolla. Mikäli tilanteen on arvioinut terveyden- tai sosiaalihuollon toimija, toivotaan lähetettä tai yhteenvetoa tilanteesta ja hoidontarpeesta. Sotesin sisällä on käytössä sisäinen lähete.Mielipisteessä tarjotaan apua ja tukea matalalla kynnyksellä mielenterveyteen, päihteiden käyttöön tai peliriippuvuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Voit hakeutua palveluiden piiriin mm. mielialaan tai ahdistukseen liittyvissä asioissa.

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, TAYS Sastamalan lastenpsykiatrian aluepoliklinikan yhteystiedot ja toimintaohjeita.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka, sijaitsee Tampereella,tutkimme ja hoidamme 13–17 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden häiriöitä kuntien kanssa tehdyn työnjaon mukaisesti.Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Hoito käynnistyy tutkimus- ja akuuttityöryhmässä ja jatkuu joko Taysin nuorisopsykiatrian poliklinikalla tai peruskunnassa.