A

Valmistava opetus

Valmistavaa opetusta annetaan jokaiselle 6-17 -vuotiaalle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta ja etenee kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.

Valmistavan opetuksen kaksi luokkaa ovat entisen apteekin tiloissa, osoitteessa Urjalantie 27, Yhteiskoulua vastapäätä.

Lisätietoa Peda.net-sivustolla Punkalaitumen valmistavasta opetuksesta.