Kanteenmaan kiertotalousklusteri-hanke

Hanke on päättynyt.

 

Kanteenmaan kiertotalousklusteri-hanke käynnistyi 1.5.2021 ja hanke kestää marraskuuhun 2022 asti. Hankkeen hakijana on Punkalaitumen kunta ja vastuuhenkilönä kunnan tekninen johtaja. Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriöltä "Kuntien ilmastohankkeet"-avustuksesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa luoda Punkalaitumen Kanteenmaalle toimijaverkosto, johon kuuluu alueella jo toimivat yritykset, lähialueen maatalousyrittäjät, alan yhdistykset sekä kiinnostuneet kuntalaiset. Verkostoon etsitään aktiivisesti uusia toimijoita bio-, energia- ja kiertotaloussektoreilta.

Kanteenmaan kiertotalousklusterille on luotu omat, interaktiiviset verkkosivut, jotka toimivat työvälineenä muun muassa hankeaikana klusterin kokoamiselle, vuoropuhelulle kunnan, yritysten sekä maatalousyrittäjien ja kuntalaisten välille sekä tiedotuskanavana hankkeen etenemisestä ja toimenpiteistä kertomisessa.

www.kanteenmaankiertotalousklusteri.fi -verkkosivulla pyritään tavoittamaan potentiaalisia, uusia yrityksiä mukaan klusteriin sekä tarjoamaan yrityksille, yhdistyksille ja kuntalaisille tietoa niin hankkeesta, kuin kiertotaloudesta ja sen edistämisestäkin. Sivustolta löytyy tällä hetkellä klusterissa toimivien yritysten, BioAurora Oy:n, GRK Infra Oy:n ja Ilmatar Energia Oy:n, esittelyt. Sivustolla kävijät voivat myös esittää esimerkiksi kysymyksiä klusteriin liittyen. Www-sivuston on toteuttanut Ratkaisutoimisto Brandland.

Www-sivujen lisäksi Kanteenmaan kiertotalousklusterin löytää myös Instagramista nimimerkillä @kiertotalousklusteri. Hankkeen viestinnän tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista tietoa kiertotaloudesta, klusterista ja hankkeen etenemisestä. Aktiivisella ja osallistavalla viestinnällä pyritään rohkaisemaan toimijoita ja yksityishenkilöitä vuoropuheluun sekä kunnan, että toistensa kanssa esimerkiksi synergiaetujen maksimoimiseksi Kanteenmaan alueella.

LISÄTIETOJA kunnanrakennusmestari Olli Launonen 040 641 2044 / olli.launonen(at)punkalaidun.fi

www.kanteenmaankiertotalousklusteri.fi
@kiertotalousklusteri