A

Tervaskanto-hanke

Hankkeen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella kotona asuvat työelämästä pois jo jääneet tai jäämässä olevat miehet ja naiset saavat motivaatiota sekä mahdollisuuksia liikkumisensa lisäämiseen. Kohderyhmän kuntalaisille tarjotaan tukea, apua, opastusta ja virikkeitä positiivisen jakannustavan lähestymistavan kautta kohti liikunnallisempaa arkea. Hankkeella tavoitellaan tunnetta siitä, että omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen on merkityksellistä ja toimintakykyä edistävää. Samalla ylläpidetään ikääntyvän väestön toimintakykyä ja ehkäistään sairauksia sekä tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona. Liikkumista lisäämällä pyritään kohti parempaa elämänlaatua.

Tervaskanto-hanke