A

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

Punkalaitumen kunnan ruoka- ja puhtaanapitopalvelut ovat toimineet omana nettobudjetoituna yksikkönään, joka toimii hallintotoimen alaisuudessa. Palveluista vastaa palvelupäällikkö Tiina Niemelä osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön kanssa.

Palvelupäällikkö Tiina Niemelä
Puhelin: 050 383 1605

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut vastaavat kunnan koulujen, päiväkotien ja hoivapalveluiden asukkaiden ja henkilökunnan ateriapalveluista. Ruokapalvelut valmistavat myös kotiateriat. Ruokapalveluissa toimii 2 valmistuskeittiötä, joista toimitetaan ruokaa myös Pohjoisseudun koululle sekä päivähoitoyksiköihin.

 • Ruokapalvelut panostavat asiakaslähtöisiin palveluihin turvaten omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin.

  Palvelut

  • Kaikissa kouluissa koululounas sekä maksullinen välipala 
  • Aamupala- sekä välipalatarjoilu koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoille
  • Kaikissa päivähoidon toimipisteissä aamu- ja välipala
  • Asumispalvelun yksiköissä kaikki päivän ateriat
  • Henkilöstöruokailu laitosten perusruokailun yhteydessä
  • Palvelukeskuksessa lounas sekä aamu- ja välipala päivätoiminnan tarpeisiin
  • Tilaustarjoilut kunnan tilaisuuksiin

  Toiminnan päämäärät

  Asiakaspalvelun päämääränä on tyytyväinen asiakas.
  Palvelumme tavoitteena on täyttää asiakkaiden odotukset ja lisätä asiakkaiden hyvinvointia. Asiakasvuorovaikutuksen kautta pyrimme saamaan palautetta ja kehittämään toimintaamme.

  Asiantuntijuus

  Henkilökunta arvostaa omaa työtään, heillä on ajantasainen tieto ravitsemuksesta sekä vaikutuksesta eri-ikäisten hyvinvointiin, toimintakykyyn ja elämän laatuun.  Henkilökunnalla on motivaatio kehittää itseään ja palveluja asiakkaiden odotusten mukaisesti. Osaamista ylläpidetään osallistumalla alan koulutuksiin.

  Ruokalista

  Ruokalistan laadinnassa otetaan huomioon asiakkaiden odotukset ja toiveet, ravitsemussuositukset sekä taloudelliset ja toiminnalliset resurssit. Ruokailuun on laadittu kiertävä ruokalista kuuden viikon ruokalista, jossa huomioidaan sesongit sekä eri juhlapäivät.  Lisäksi vietetään kouluilla toiveruokaviikkoja ja erilaisia teemaviikkoja.

  Maksullinen välipala kouluissa

  Oppilailla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan kouluissa. Tällä halutaan ohjata oikeisiin valintoihin ja tukea pitkinä koulupäivinä oppilaan jaksamista.

  Elintarvikkeiden valinta

  Elintarvikehankinnat suoritetaan KuntaPron kilpailuttamilta toimittajilta. Nykyiset hankintasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Elintarvikkeiden valinnan perustana ovat: ravitsemussuositukset, soveltuvuus tuotantoon sekä tuoteturvallisuus.

  Asiakasyhteistyö

  Nuorisovaltuusto on nimennyt kaksi henkilöä, jotka toimivat yhteistyössä ruokapalvelun kanssa toiminnan kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden kokemuksia kerätään asiakaskyselyjen avulla. Lisäksi teemme yhteistyötä opettajien kanssa.

  Ikäihmisten palveluissa tehdään yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa palvelujen kehittämisessä asiakkaiden toiveita vastaavaksi sekä heidän hyvään elämän laatuunsa.

Palvelukeskus Pakarin päivittäisestä toiminnasta vastaa Marja Saari. Yläkoulun päivittäisestä toiminnasta vastaa Minna Härkin.

Pakarin keittiö Marja Saari
Puhelin: 040 138 2308

Yläkoulun keittiö
Puhelin: 040 138 2317

Yläkoulun keittiö Minna Härkin
Puhelin: 040 660 5363

Siivouspalvelut

Siivouspalvelulla ylläpidetään kunnan kiinteistöjen kuntoa ja arvoa sekä taataan viihtyisä ja terveellinen työympäristö. Tavoitteena on tuottaa palvelut toimintayksiköiden tarpeiden mukaan joustavasti, kokonaistaloudellisesti ja laadukkaasti. Siivouskohteisiin kuuluvat koulut, liikuntatilat, kirjasto, päivähoidon yksiköt sekä kunnanvirasto.

Vuosittain koulutamme oppisopimuksen ja harjoittelijoiden kautta uusia siivouksen ammattilaisia. Lisäsi pidämme yllä omaa ammattitaitoa alan koulutuksiin osallistumalla.

Puhdistusaineiden ja välineiden hankinnassa toimimme vastuullisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Välineiden ja puhdistusaineiden valinnassa kiinnitämme huomiota ympäristömyönteisyyteen ja käyttöturvallisuuteen.

Puhtaanapitopalveluissa toimii 8 alansa ammattilaista. Puhtaanapitopalvelut kouluttavat vuosittain uusia työntekijöitä oppisopimuskoulutuksella. Siivouksen käytännön järjestelyistä vastaa siivoustyönohjaaja Elina Lehtinen.

Siivoustyönohjaaja Elina Lehtinen
Puhelin: 040 661 4345