A

Punkalaitumen lukio

Punkalaitumen lukio on pieni noin 60 oppilaan yleislukio. Punkalaitumen lukio on yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka huolehtii jokaisesta opiskelijastaan. Tavoitteena on antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia niin toisen asteen opintoihin kuin korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.

Opetustarjonta on lukion pienuudesta huolimatta laaja ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuudet valita erilaisia syventäviä ja soveltavia opintojaksoja.

Punkalaitumen lukio toimii samoissa uusissa tiloissa ja samojen pätevien opettajien voimin Punkalaitumen Yhteiskoulun kanssa.

Lukioon hakeudutaan yhteishaun kautta. Yhteishaun hakuaika on 20.2. – 19.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Alla olevasta linkistä pääset siirtymään lukion Peda.net-sivuille
Punkalaitumen lukion kotisivut

instagram Punkalaitumen lukio Instagramissa

Lukion rehtori Arto Asa
Puhelin: 0400 504 781

Koulusihteeri Sari Saarikko
Puhelin: 040 487 9820

Opinto-ohjaaja Sari Heinonen
Puhelin: 040 051 0826

Kouluterveydenhoitaja Riikka Wallin
riikka.wallin(at)pirha.fi
Puhelin: 040 519 4035

Koulukuraattori Anu Koivula, anu.koivula@pirha.fi puh. 040 1295 794,  

Opettajainhuone
Puhelin: 040 735 0892