A

Punkalaitumen lukio

Punkalaitumen lukio on pieni noin 50 oppilaan yleislukio. Punkalaitumen lukio on yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka huolehtii jokaisesta opiskelijastaan. Tavoitteena on antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia niin toisen asteen opintoihin kuin korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.

Opetustarjonta on lukion pienuudesta huolimatta laaja ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuudet valita erilaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

Punkalaitumen lukio toimii samoissa tiloissa ja samojen pätevien opettajien voimin Punkalaitumen Yhteiskoulun kanssa.

Punkalaitumen lukiossa opintonsa aloittavat saavat 200 euron ”kirjarahan” sekä ilmaiset koulukyydit.

Lukioon hakeudutaan yhteishaun kautta ja hakuaika on 19.2.–12.3. 

Alla olevasta linkistä pääset siirtymään lukion Peda.net-sivuille
Punkalaitumen lukion kotisivut

Lukion rehtori Arto Asa
Puhelin: 0400 504 781

Koulusihteeri Sari Saarikko
Puhelin: 040 4879 820

Opinto-ohjaaja Sari Heinonen
Puhelin: 0400 510 826

Koulupsykologi Sanni Pesonen

Kouluterveydenhoitaja
Soittoaika ma - to klo 7.30 - 8.15  
Puhelin: 02 76080 283

Opettajainhuone
Puhelin: 040 735 0892