A

Punkalaitumen lukio

Punkalaitumen lukio on pieni noin 50 oppilaan yleislukio. Punkalaitumen lukio on yleissivistävä, valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka huolehtii jokaisesta opiskelijastaan. Tavoitteena on antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia niin toisen asteen opintoihin kuin korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.

Opetustarjonta on lukion pienuudesta huolimatta laaja ja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuudet valita erilaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

Punkalaitumen lukio toimii samoissa tiloissa ja samojen pätevien opettajien voimin Punkalaitumen Yhteiskoulun kanssa.

Punkalaitumen lukiossa opintonsa aloittavat saavat 200 euron ”kirjarahan” sekä ilmaiset koulukyydit.

Lukioon hakeudutaan yhteishaun kautta ja hakuaika on 19.2.–12.3. 

Alla olevasta linkistä pääset siirtymään lukion Peda.net-sivuille
Punkalaitumen lukion kotisivut

instagram Punkalaitumen lukio Instagramissa

Lukion rehtori Arto Asa
Puhelin: 0400 504 781

Koulusihteeri Sari Saarikko
Puhelin: 040 4879 820

Opinto-ohjaaja Sari Heinonen
Puhelin: 0400 510 82

Koulupsykologi Sanni Pesonen
sannikaroliinapesonen@gmail.com
Puhelin: 041 3182 240

Kouluterveydenhoitaja Katriina Kalliokorpi
katriina.kalliokorpi@sastamala.fi
Puhelin: 040 5194 035

Koulukuraattori Kaisa Hyyti-Suojanen
puhelin:040 7065 920

Opettajainhuone
Puhelin: 040 735 0892