A

Varhaiskasvatuksen maksut

Lasten päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuvaa kuukausimaksua, joka perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Maksu määräytyy perheen koon, tulorajan ja maksuprosentin mukaan.

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 alkaen
Yrittäjän tulonselvityslomake