A

Kirjasto

Urjalantie 30, 31900 Punkalaidun


Varaa kirjaston tiloja tai laitteita tästä

VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
Kirjasto

YLEISET PERIAATTEET
- Tilat on mahdollista vuokrata ajalle, jolloin ne eivät ole kunnan omassa käytössä, kuitenkin 07.00-21.00 välisenä aikana.
- Maanantaista perjantaihin veloituksetta punkalaitumelaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja valtion viranomaisten järjestämille tilaisuuksille.
Kunnan omasta toiminnasta ei peritä maksua.
- Tilat tulee käytön jälkeen jättää käytön jälkeen vastaavaan kuntoon kuin ne ovat olleet vuokrauksen alkaessa. Epäsiisteiksi jätetyistä tiloista voidaan periä siivousmaksu 100€ + alv. 24%
- Vuokraajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa tilojen siisteydestä ja vahingoittumattomuudesta. Jos tiloille tapahtuu vahinkoa, on vuokraaja vastuussa korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
- Vuokraamisesta ei saa aiheutua haittaa rakennuksen muulle käytölle.
- Tilan omia järjestyssääntöjä noudatettava.
- Vuokraamisesta vastuussa olevalla henkilöllä on harkintaoikeus sellaisissa tapauksissa, joissa ohjeista ei voida päätellä, miten tulee toimia, esimerkiksi vuokrauksen maksuttomuutta ja maksullisuutta arvioitaessa.

VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
Näyttely aukio ja lehtisali

MAKSUTON VUOKRAUS
- Tila on aukioloaikoina varattavissa ennakkoon taidenäyttelyitä varten 1-28 vrk pituisiksi jaksoiksi. Näyttely on yleisön nähtävissä kirjaston aukioloaikoina.
MAKSULLINEN VUOKRAUS
- Maksullista vuokrausta ei ole.

VUOKRATTAVAN TILAN NIMI
Yleisötila eli kirjastosali ja digitointitila

MAKSUTON VUOKRAUS
- Kirjaston aukioloaikoina yleisötilaa voi jokainen käyttää vapaasti ja maksutta kirjastolaissa mainittuihin tarkoituksiin hyvät tavat ja Piki-kirjastojen käyttösäännöt huomioiden
MAKSULLINEN VUOKRAUS
- Maksullista vuokrausta ei ole.

 

KYSY KIRJASTON TILAVARAUKSISTA NUMEROSTA

puh. 040 138 2325