A

Bioenergiapotentiaalista käytännön toteutukseen -hanke

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa tietoa bioenergian tuotannon ja käytön edistämiseksi Joutsenten Reitti ry:n alueella, Punkalaidun, Huittinen, Sastamala ja Hämeenkyrö. Hankkeen taustalla on tarvelähtöisyys, sillä paikallisilla maataloilla on tuotannon kasvaessa tullut tarve löytää lietelannalle hyödyllistä ja ravinnetehokasta käyttöä. Nykyiset pelloille levitettävän eläinten lannan kuljetuskustannukset ja työhön käytettävä aika ja rahallinen panostus ovat ohjanneet alueen yrittäjät miettimään eläinperäiselle lietelannalle tehokasta ja ravinnetaseeltaan parempaa käyttöä.

Hankkeen toiminta-aikana pääpaino on ollut biokaasulaitoksen toimintaedellytysten selvittämisessä. Näihin toimintaedellytysten selvittämiseen on kuulunut mm. erilaisten kannattavuuslaskelmien tekoa, erityyppisiin laitostyyppeihin tutustuminen ja kokonaisprosessivaihtoehtojen kartoitusta sekä näiden toimintaedellytysten arviointia niin tekniikan kuin kannattavuudenkin kautta.

Hankeselvitys

BSAG:n sitoumusviestintäaamun video

Hankkeen loppuraportti


Punkalaitumen kunta
Bioenergiapotentiaalista käytännön toteutukseen -hanke
Aki Heinonen

Kuva Hankelogot