A

Maahanmuutto

Punkalaidun on aktiivinen maahanmuuttokunta

Punkalaitumella tunnistetaan strategisena vahvuutena ja erikoistumisalueena maahanmuuton kautta kasvava kansainvälistyminen, mikä tukee paikkakunnan toimeliaisuutta ja elinvoimaa. Paikkakunnalla on ulkomaan kansalaisia noin 3 % väestöstä. Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta paikkakunnalla on kokemusta jo vuodesta 1992 alkaen ja viime vuosina kunta on vastaanottanut määrätietoisesti useita kiintiöpakolaisperheitä.

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskus Sisäasiainministeriön alainen maahanmuuttoyksikkö päätti avata uudelleen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen Punkalaitumelle vuonna 2008. Ylläpitäjänä toimii Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri ja yksikkö on siten osa SPR:n Turun vastaanottokeskusta. Punkalaitumen yksikkö toimii ns. Haukankosken kiinteistössä. Aluksi perustettiin 24-paikkainen ryhmäkoti alaikäisille, ilman huoltajaa maahan tulleille turvapaikanhakijoille. Vähän myöhemmin perustettiin myös tukiasunnot itsenäistyville nuorille sekä vastaanottokeskus perheitä varten. Tällä hetkellä keskuksessa on noin120 turvapaikanhakijaa ympäri maailman.

Koulutusta kaikille Strategiansa mukaisesti kunta on järjestänyt perusopetukseen valmistavan koulutuksen perusopetusikäisille lapsille. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen. Esikouluikäisille järjestetään esikouluopetusta. Länsi-Suomen opisto ja Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymä sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottavat koulutuspalveluja aikuisille turvapaikanhakijoille. Koulutus aloitetaan jo turvapaikanhakuprosessin aikana.

Parhaillaan kunnassa toimii palkittu, tuloksekas ja laajasti huomiota saanut Maahanmuuttajat kylille -hanke, jonka puitteissa edistetään määrätietoisesti maahanmuuttajien integroimista suomalaiseen yhteiskuntaan hyvin monipuolisesti ja käytännön toimin. Maahanmuuttajien tehokkaan integroinnin parissa tullaan tekemään töitä Punkalaitumella varmasti vielä vuosien ajan.

ALMA -hanke on pirkanmaalaisissa kunnissa toimiva alueellisen maahanmuuton kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä heidän kanssaan toimivien työntekijöiden valmiuksia ja osaamista. Lisäksi hankkeella tehostetaan kuntien vastaanottovalmiuksia ja kotoutumiskäytäntöjä. Hankkeen turvin pyritään lisäämään maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden tietoisuutta julkisesta palvelujärjestelmästä sekä lisäämään omakielistä neuvontaa.

Lounais-Pirkanmaan kotouttamisohjelmaALMA-hanke

Tampereen kaupunki
Katariina Tcheuffa
Aluekoordinaattori
katariina.tcheuffa[at]tampere.fi
Puhelin: 040 806 3609