A

Osallisuus ja työ Joutsenten reitillä

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Sastamalan kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien kanssa.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Toteutusaika: 01.08.2016 – 31.07.2017

Hankkeen vastuuhenkilö: Tiina Leppäniemi, Työllisyyspalvelupäällikkö

Projektityöntekijä: Taina Kaapu, Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@sastamala.fi, puh. 040 488 0254

Tavoitteet

Hankkeella tavoitellaan hankkeeseen osallistuvien kuntien (Sastamala, Huittinen, Hämeenkyrö ja Punkalaidun) alueella asuvien nuorten työllisyysasteen nostamista, tuetaan nuorten työllistymistä ja edistetään nuorten osallisuutta.

Nuorisotyöttömyyden kasvun taittuminen edellyttää yhteistyötä työllisyydenhoidon asiantuntijoiden, elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Hankkeen aikana pyritään kehittämään uusia työtapoja työelämään ohjautumiseksi.

Toimenpiteet

Uusia, innovatiivisia kokeiluja työllisyyden hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen etsivän yhteistyöhankkeen toimenpiteitä ovat:

  1. Kuntatoimijoiden osaamisen kehittäminen
  2. Yritys- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittäminen
  3. Osallistetaan kolmas sektori julkisen sektorin työn tueksi