A

Toimikunta

Suomi 100-juhlatoimikuntaan kuuluvat:

Kunnanjohtaja Jyrki Moilanen
Hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä
vt. Sivistystoimenjohtaja Kai Lindvall
Vapaa-aikatoimensihteeri Tiina Mäkiranta
Kirjastotoimenjohtaja Jari Hjelm
Palvelusihteeri Satu Toivonen
Valtuuston varapuheenjohtaja Sirkka Madekivi
Kunnanhallituksen jäsen Petri Korhonen


008