A

Suunnittelutarveratkaisuhakemus koskien tuulivoimapuiston rakentamista Punkalaitumen Arkkuinsuolle

18.08.2016

Punkalaitumen Tuulivoima Oy on hakenut Punkalaitumen kunnalta suunnittelutarveratkaisua koskien tuulipuiston rakentamista Punkalaitumen Arkkuinsuon keskiosaan. Hanke käsittää 3 kpl kärkikorkeudeltaan n. 230 m korkeita n. 3 - 4 MW nimellistehoista tuulivoimalaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § ja 173 § mukaan ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 22.8. — 9.9.2016 Punkalaitumen kunnantalon ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa www.punkalaidun.fi. Osalliset voivat jättää hakemuksesta kirjallisia mielipiteitä nähtävilläoloaikana joko postitse osoitteella Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun tai sähköpostitse osoitteella kunta@punkalaidun.fi.

Lisätietoja antaa vt. aluearkkitehti Timo Silomaa 040 506 2520

Punkalaitumen kunta

Hakemusasiakirjat

Takaisin