A

Vastaavan koulukuraattorin virka

09.01.2019

 

                         Punkalaitumen kunnan sivistystoimen avoimet virat ja toimet:

 

Koulukuraattorin vakinainen virka 1.3.2019 alkaen

Punkalaitumen kunta hakee vastaavaa kuraattoria vakituiseen työsuhteeseen 1.3.2019 alkaen. Virka täytetään hakijan toiveita kuunnellen kokoaikaisena tai osa-aikaisena, kuitenkin vähintään 60 % kokonaistyöajasta.  Virkaan kuuluu esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opiskeluhuollossa tehtävä kuraattorityö. Työ edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtäväkohtainen palkka on 2760,00 €/kk.

Koulukuraattorin työssä on keskeistä toimia sosiaalialan asiantuntijana kouluissa. Kuraattori antaa koulunkäyntiin tukea ja ohjausta. Työ sisältää yksilöllisen oppilashuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Yksilöllinen työskentely kohdentuu oppilaisiin, joilla on vaikeuksia koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin tai kasvuun liittyvissä asioissa. Tiivis yhteistyö kodin ja koulun muun henkilökunnan kanssa on tärkeää.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja riittävät tiedot ja taidot vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamiseksi.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

                         Tiedustelut :

                         Yhteiskoulu-lukion rehtori Arto Asa, puh. 0400 504 781

                         s-posti: arto.asa(at)punkalaidun.fi

 

Hakemukset osoitteeseen: Punkalaitumen kasvatus- ja opetuslautakunta, Urjalantie 25, 31900 PUNKALAIDUN. Hakijan on liitettävä hakemukseensa kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset sekä ansioluettelo. Hakemukset toimitettava 31.1.2019 klo 12.00 mennessä.

 

   Punkalaidun 9.1.2019                           Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin