A

Kuulutus: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 7.5.2019 antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevasta valituksesta

13.05.2019

KUULUTUS


Hämeenlinnan hallinto-oikeus on  7.5.2019 antanut päätöksen seuraavasta kunnallisasiaa koskevasta valituksesta:

Valittajat
Rottaryhmä Ky

Päätös, josta valitettu
Punkalaitumen kunnanvaltuuston päätös 25.9.2017, § 29, jossa kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen 4.9.2017, § 139 tekemän esityksen mukaisesti päättänyt hyväksyä kiinteistön kaupan, jolla kunta ostaa Juha Kouvolta yhteensä noin 10 hehtaarin suuruiset kauppakirjassa tarkemmin yksilöidyt määräalat 200 000 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Hallinto-oikeus hylkää Punkalaitumen kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku
Hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Punkalaitumella 13.5.2019
Kunnanhallitus

Takaisin