A

Kuulutus: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 7.5.2019 antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevasta valituksesta

13.05.2019

KUULUTUS


Hämeenlinnan hallinto-oikeus on  7.5.2019 antanut päätöksen seuraavasta kunnallisasiaa koskevasta valituksesta:

Valittajat
Rottaryhmä Ky

Päätös, josta valitettu
Punkalaitumen kunnanvaltuuston päätös 25.9.2017, § 30, jossa kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen 18.9.2017, § 140 tekemän esityksen mukaisesti päättänyt myöntää 200 000 euron lisämäärärahan vuoden 2017 talousarvion investointiosaan kunnanhallitukselle hankeryhmään Maa-alueet. Investointi on päätetty kattaa lainanotolla.

Ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Hallinto-oikeus hylkää Punkalaitumen kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku
Hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Punkalaitumella 13.5.2019
Kunnanhallitus

Takaisin