A

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

06.06.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Forssan kaupungin jätelautakunta päättää jätelain mukaisesti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet. Kunnan vastuulta on poistunut yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yksityisen koulutustoiminnan yhdyskuntajäte sekä mm. valtion ja seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte.

Yhteistoiminta-alueen kuntien Forssan, Jokioisten, Tammelan, Humppilan, Urjalan, Ypäjän, Kosken Tl, Punkalaitumen, Oripään, Akaan, Sastamalan, Loimaan ja Someron asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta kirjallisena vapaamuotoisesti 31.8.2019 mennessä Forssan kaupungin jätelautakunnalle, os. PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi. Päätöksenteko ei koske seuraavia yhteistoiminta-alueeseen kuuluvia kuntia: Eura, Huittinen ja Säkylä.

Kuulemiseen liittyvä jätteenkuljetusjärjestelmäselvitys on nähtävänä jätelautakunnan internet-sivuilla www.jateltk.fi sekä kuntien internet-sivuilla.

Lisätietoja antaa vs. jätehuoltopäällikkö Minna Malinen puh. 03 4141 5336 tai minna.malinen@forssa.fi.

Forssassa 5.6.2019
Jätelautakunta

Selvitys jätelain 35 §:n ja 37 §.n mukaisten ehtojen täyttymisestä Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella

Takaisin