A

Kuulutus: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 27.6.2019 antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevasta valituksesta

02.07.2019

KUULUTUS

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on  27.6.2019 antanut päätöksen seuraavasta kunnallisasiaa koskevasta valituksesta:

Valittajat
Rottaryhmä Ky

Päätös, josta valitettu
Punkalaitumen kunnanvaltuuston päätös 23.10.2017, § 37, jossa kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen 16.10.2017, § 158 tekemän esityksen mukaisesti päättänyt määrätä vuoden 2018 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,05 prosenttia, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,60 prosenttia ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenteiksi 1,05 prosenttia.

Ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Muutoksenhaku
Hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Punkalaitumella 2.7.2019
Kunnanhallitus

Takaisin