A

Kuulutus: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 27.6.2019 antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevasta valituksesta

02.07.2019

KUULUTUS

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on  27.6.2019 antanut päätöksen seuraavasta kunnallisasiaa koskevasta valituksesta:

Valittajat
Rottaryhmä Ky

Päätös, josta valitettu
Punkalaitumen kunnanhallituksen päätös 7.8.2017, § 118, jossa kunnanhallitus on 26.6.2017, § 113 päättänyt hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuokrasopimuksen, jolla kunta vuokraa Med Group Oy:lle Pakarin alueen hoivakiinteistöt Kaisankodin, Hilman ja Matin ja Saimikodin määräajaksi. Vuokra-aika alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2032. Sopimuksen mukaan tilojen hallinta luovutetaan vuokralaiselle 1.1.2018 alkaen ja viimeistään 31.3.2018. Vuokrasopimuksen toteutumisen ehtona on, että Valvira on hyväksynyt tilat ja antanut Med Group Oy:lle luvan yksityisen sosiaalipalvelun tuottamiseen vähintään 57 asiakaspaikalle ja että Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut on hyväksynyt Med Group Oy:n palveluntuottajaksi ja ottanut käyttöön palvelusetelit vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa Punkalaitumella.

Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Rottaryhmä Ky:n oikaisuvaatimuksen todeten, että vuokrataso on kuntalain mukaisesti arvioitu ja BDO Oy:n tekemän arvioinnin mukaan todettu markkinaperusteiseksi.

Ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.
Hallinto-oikeus hylkää Punkalaitumen kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku
Hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Punkalaitumella 2.7.2019
Kunnanhallitus

Takaisin