A

Uuden yhteiskoulun ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutos

31.10.2019

Uuden yhteiskoulun ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutos

Punkalaitumen kunnanhallitus kuuluttaa asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaavamuutoksella liitetään korttelin 90 itäisempi, tällä hetkellä rakentamaton AO-tontti ja sen eteläpuolella oleva puistoalueen osa Y-korttelialueeseen ja mahdollistetaan näin tontin sisäinen ajoyhteys Pullerinkujalta uuden koulurakennuksen piha-alueelle. Korttelissa 90 säilyvän läntisemmän tontin ja uuden ajoyhteyden väliin osoitetaan istutettava alueen osa.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä nähtävilläoloaikana kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta 30.11.2019 mennessä osoitteeseen Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun tai sähköpostitse osoitteella kunta@punkalaidun.fi

Lisätiedot Kirsikka Siik/Ramboll Finland Oy, puh. 050 324 5527, kirsikka.siik@ramboll.fi.

Punkalaitumella 31.10.2019
Kunnanhallitus


Uuden yhteiskoulun ja lukion liikennejärjestelyiden asemakaavamuutos
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Takaisin