A

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanke (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa)

25.08.2020

Yhteysviranomaisen perustellusta päätelmästä tiedottaminen ja nähtävillä pitäminen sekä päätelmän tiedoksi välittäminen 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24.8.2020 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

 

Lausunto (24.8.2020)

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA

Takaisin