A

Henkilökohtainen koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Keskuskoululle

30.03.2021

Henkilökohtainen koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Punkalaitumen Keskuskoululle haetaan henkilökohtaista koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen 9.8.2021 alkaen.

Tehtäviin kuuluu toimia oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana erityisopetuksen luokassa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Viikkotuntimäärä on vähintään 30h/vko.

Kelpoisuusehtona tehtävään on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (aikaisemmin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto). Valitun tulee toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioon ottaa myös vailla muodollista pätevyyttä olevat hakijat.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävistä antaa Keskuskoulun rehtori Ville Ahvenus p. 0400 583 031

Hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kunta@punkalaidun.fi tai kirjallisena Punkalaitumen kunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuustodistus ja ansioluettelo. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. 

Hakuaika päättyy 26.4.2021 klo 15.00.

Takaisin