A

Kunnanhallituksen päätökset 04.09.2017

04.09.2017

132     Forssan kaupungin jätelautakunnan jäsenen nimeäminen
           - esityksen mukaisesti

133     Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan
           - esityksen mukaisesti

134     Tietosuojavastaavan nimeäminen
           - esityksen mukaisesti

135     Vuoden 2018 presidentinvaalien äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestysaikojen
           päättäminen
           - esityksen mukaisesti

136     Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta / vuoden 2018 presidentinvaali

           Vaalilautakunta: Pj Eeva Ylinen, vpj Simo Keto, jäsenet Petri Korhonen,
           Virpi Hongisto, Mari Oras,    
           varalle Hilkka Välläri, Taina Mielonen, Terttu Routsi, Markku Paija, Veikko Eloranta
           Vaalitoimikunta: Pj Pauli Ahvenus, vpj Pekka Karppanen, jäsen Terttu Routsi,
           varalle Hilkka Välläri, Veikko Laitsaari, Sakari Pärssinen

137      Ilmoitusasiat
           - esityksen mukaisesti

138     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
           - esityksen mukaisesti
 
139     Kauppakirjan hyväksyminen / Juha Kouvo
           - Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
           kauppakirjaluonnoksen, jolla kunta ostaa Juha Kouvolta
           n. 10 ha:n maa-alueen Kanteenmaasta 200.000 euron kauppahinnalla.
           Tarkoituksena on kaavoittaa alue teollisuuskäyttöön.

Takaisin