A

Kunnanhallituksen päätökset 4.12.2017

04.12.2017

§

182  Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle/Rottaryhmä Ky:n valitus kunnanvaltuuston päätöksestä 23.10.2017, § 37/
        Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2018
        - esityksen mukaisesti

183  Hallintosäännön muuttaminen
        - esityksen mukaisesti

184  Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2010 taloussuunnitelma
        - esityksen mukaisesti

185 Ilmoitusasiat
       - esityksen mukaisesti

186 Ajankohtaiset suunnitteluasiat
       - esityksen mukaisesti

Takaisin