A

Talouden tasapainotusohjelman valmistelu

06.02.2018

Tiedote 6.2.2018

Kunnanvaltuusto on 11.12.2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi laatia säästöohjelman talouden tasapainottamiseksi, joka esitetään valtuustolle 30.6.2018 mennessä. Kunnanhallitus on 8.1.2018 valinnut ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata kunnan johtoryhmää talouden tasapainottamisohjelman valmistelussa. Ohjausryhmässä on edustus kaikista kunnan valtuustoryhmistä.

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 6.2.2018 ja aloittanut kunnan tasapainotusohjelman valmistelun. Tänään aloitetussa talouden tasapainotusohjelman valmistelussa käydään läpi koko kunnan palvelurakenne ja kaikki kunnan tarjoamat palvelut. Kunnanjohtaja vastaa ohjausryhmän työn edistymisen tiedottamisesta ja henkilöstöä tiedotetaan YT-lain mukaisesti.

Kunnanjohtaja

Punkalaitumen kunta

Takaisin