A

Kunnanhallituksen päätökset 11.06.2018

11.06.2018

84     Talouden tasapainoitusohjelman hyväksyminen
         - muutetun esityksen mukaisesti

          Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouden tasapainotuksen
          säästötavoitteeksi 966.000 euroa.
          Lisäksi toimielimet ja johtoryhmä velvoitetaan valmistelemaan ja esittelemään
          talousarvion yhteydessä muutokset ja toimenpiteet talouden
          tasapainottamisohjelman pohjalta

85     Elinvoimaohjelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

86     Hyvinvointikertomus ja hyvinvointiohjelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

87     Palveluiden riittävyyden ja laadun arviointi / Sotesi
         - esityksen mukaisesti

88     Eläinsafaripuiston perustamisen esiselvitys
         - esityksen mukaisesti

89     Maanvuokrasopimus / Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
         - esityksen mukaisesti
 
90     Salme Aurojärven lahjoitusrahaston käyttö / PunkaRun-tapahtuma
         - esityksen mukaisesti

91     Asia ei ole julkinen
   
92     Hallintokuntien pöytäkirjat
         - esityksen mukaisesti
 
93     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

94     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin