A

Kunnanhallituksen päätökset 06.08.2018

06.08.2018

108     Kunnanhallituksen kokoukset ajalla 1.6.2017 - 31.5.2019
           - esityksen mukaisesti

109     Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Ilmari Penttilän ja Tapani penttilän valitus kunnanhallituksen päätöksestä 7.5.2018, § 72 etuosto-oikeuden käyttämisestä
           - Marja Wakkala esitti, että kunta myöntää, että kunta on toiminut osaamattomasti ja huonolla hallintotavalla sekä että kunta peruuttaa etuosto-oikeutta koskevan päätöksen. Wakkalan esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys tuli päätökseksi.

110     Vanhan päiväkodin kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Pekka Rautionmaa
           - esityksen mukaisesti

111     Kanteenmaan alueen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen / Graniittirakennus Kallio Oy
           - esityksen mukaisesti

112     Isosuon alueen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen / Graniittirakennus Kallio Oy
           - esityksen mukaisesti

113     Kunnanvaltuuston 18.06.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
           - esityksen mukaisesti

114     Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
           - esityksen mukaisesti

115     Hallintokuntien pöytäkirjat
           - esityksen mukaisesti

116     Ilmoitusasiat
           - esityksen mukaisesti

117     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
           - esityksen mukaisesti

118     Kunnanjohtajan viran täyttäminen
           - esityksen mukaisesti

Takaisin