A

Kunnanvaltuuston päätökset 17.12.2018

17.12.2018

26     Lisämäärärahan myöntäminen v. 2018 talousarvioon
         - esityksen mukaisesti

27     Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2018
         - esityksen mukaisesti

28     Koulukuraattorin viran perustaminen
         - esityksen mukaisesti

29     Palveluneuvojan viran lakkauttaminen
         - esityksen mukaisesti

30     Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
         - esityksen mukaisesti

31     Tuomi Logistiikka Oy:n osakkuus
         - esityksen mukaisesti

Takaisin