A

Kunnanhallituksen päätökset 14.1.2019

14.01.2019

1     Osaston esimiesten nimeäminen vuodelle 2019
       - esityksen mukaisesti

2     Hallintotoimen laskujen hyväksyminen vuonna 2019
       - esityksen mukaisesti

3     Valtuudet tilapäisen luoton ottamiseen vuodelle 2019
       - esityksen mukaisesti

4     Haukankosken kuivaamorakennuksen myynti / Matpir Oy
       - esityksen mukaisesti

5     Kunnanvaltuuston 17.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
       - esityksen mukaisesti

6     Hallintokuntien pöytäkirjat
       - esityksen mukaisesti

7     Ilmoitusasiat
       - esityksen mukaisesti

8     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
       - esityksen mukaisesti

Takaisin