A

Kunnanhallituksen päätökset 4.2.2019

04.02.2019

9       Nuorisovaltuuston edustajan osallistuminen kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksiin
         - esityksen mukaisesti

10     Valtionosuuspäätökset v. 2019
         - esityksen mukaisesti

11     Osallistuminen Tampereen Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuun
         - esityksen mukaisesti

12     Johtajasopimuksen hyväksyminen / kunnanjohtaja Tuija Ojala
         - esityksen mukaisesti

13     Luottokortin käyttöoikeus / Tuija Ojala
         - esityksen mukaisesti

14     Sivutoimi-ilmoitus / kunnanjohtaja Tuija Ojala
         - esityksen mukaisesti

15     Käyttösuunnitelman hyväksyminen / kunnanhallitus
         - esityksen mukaisesti

16     Elinvoimaohjelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

17     Lahjoitusrahastojen käyttö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen
         - esityksen mukaisesti

18     Ohje päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin EVA
         - esityksen mukaisesti

19     Valtuutettujen esitys asumispalveluiden nykytilan käsittelystä
         Muutetun esityksen mukaisesti: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto käy keskustelun vanhustenhuollosta.

20     Yhtiökokousedustajan valinta / Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy
         - edustajaksi valittiin Sirkka Madekivi

21     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

22     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin