A

Kunnanvaltuuston päätökset 13.5.2019

13.05.2019

6     Lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen ja muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeksi
       - esityksen mukaisesti

7     Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
       - pj Outi Uusi-Kouvo
         1 vpj Martti Mölsä
         2 vpj Harri Lumme

8     Kunnanhallituksen valitseminen ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
       pj Linda Lähdeniemi - varalla Riikka Suominen
       vpj Sirkka Madekivi - varalla Marju Pihlajamaa

       jäsenet
       Marja Vakkala - varalla Petri Korhonen
       Antti Peltomäki - varalla Juha Yli-Parri
       Sami Uutto - varalla Sari Laakso
       Ari Prihti - varalla Sakari Pärssinen
       Sanna Salioja - varalla Eeva- Liisa Räsänen


9     Henkilöstöraportti v. 2018
       - esityksen mukaisesti

10   Lainan takaaminen / Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy
       - esityksen mukaisesti

11   Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta
       - Paavo Levomäki

12   Sivistystoimenjohtajan viran lakkauttaminen
       - esityksen mukaisesti

13   Virkojen kelpoisuusvaatimukset / valtuuston valitsemat viranhaltijat
       - esityksen mukaisesti

14   Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
       - esityksen mukaisesti

15   Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomus
       - esityksen mukaisesti

Takaisin